Panda GIRL ESCORT
雄猫网美女伴游

御花园

Hp 电话:

Whatsapp:

wechat:

yuhuayuan728

Telegram:

Contact 联络方式

Description 美眉描述

Shop Description 场口描述

🌸60分钟 RM 80 

🌸90分钟 RM120

🌸120分钟 RM 160

❤️90分钟以上或者120分钟 

❤️赠送刮痧或拔罐或采耳

            🫶服务费🫶

💥RM100 💥RM150 💥RM200 

           🫶服务内容🫶

全身按摩💕保健💕正统拉根💕

波推漫游💕十指柔情💕柔式调情 💕

性感B2B💕花式飞机💕K💋J 💕

工作时间早上11:00到凌晨1:00 

接受付费:现金、户口转账、Touch&Go

No.8 思妍
御花园
Selangor
Puchong

Hp 电话:

Whatsapp:

wechat:

yuhuayuan728

Telegram:

Contact 联络方式

Our Girl 本店的美眉